Välkommen till Lärarlärdom 2020!

Årets konferens gick av stapeln den 19 augusti och den blev på grund av Coronasituationen digital via Zoom.

Material från konferensen finns i programmet, tryck på de understrukna rubrikerna för länkar.

Se program

Breddat deltagande och utmaningsbaserat lärande är konferensens två teman.

Konferensen är till för undervisande lärare, pedagogiska utvecklare, bibliotekarier och för de som på annat sätt är intresserade av att utveckla sin kunskap om utbildningskvalitet och lärande i högre utbildning. Konferensen är ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad och Malmö universitet , men i år inbjuds även medarbetare vid Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Sveriges lantbruksuniversitet att delta och bidra.

Cecilia Christersson, vicerektor på Malmö universitet, är årets huvudtalare.

Konferensen är utformad som en traditionell akademisk konferens med presentationer av forsknings- eller utvecklingsprojekt med efterföljande diskussion, rundabords-samtal kring underbyggd frågeställning, best practice-presentationer baserade på reflekterad erfarenhet,  en speciellt inbjuden huvudtalare samt en avslutande paneldebatt. Genom att presentera bidrar du till den gemensamma lärarlärdomen och det blir möjligt för deltagarna att ta del av och utveckla det högskolepedagogiska ämnesområdet. Efter konferensen ges möjligheter att publicera ett fullständigt paper i konferensproceedings.