Proceedings

Proceedings, huvudtalare och tema från tidigare års konferenser.

2019  –  Marie Leijon, fil.dr i pedagogik, lektor och pedagogisk utvecklare vid CAKL, Malmö universitet, Rum för studentaktivt lärande

2018 – Sally Windsor, universitetslektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs Universitet, Vad omfattas i hållbarhetsfrågan för ett lärosäte?

2017 – Åsa Lindberg-Sand, docent vid institutionen för utbildningsvetenskap och avdelningen för högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet, Det akademiska lärarskapet som del av den akademiska professionen – variationer och utmaningar

2016 – Pernilla Severson, universitetslektor vid institutionen för medier och journalistik, Linnéuniversitetet, Studentaktivt lärande

2015 – Mats Benner, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, Utbildningens villkor i dagens svenska akademi

2014 –  Lena Adamson, docent i psykologi/expert i högre utbildningsfrågor, Kompetenser för framtiden – högskolans roll för samhällsutvecklingen

2013 – Stefan Hrastinski, docent vid Institutionen för medieteknik och interaktionsdesign, Kungliga tekniska högskolan, Innovativt lärande i en öppen värld

2012 – Sofia Ask, lektor i svenska språket, Linnèuniversitetet, Mellan vetenskap och profession

2011 – Katarina Mårtensson, pedagogisk utvecklare, Lunds universitet, Bra akademiska utbildningsmiljöer

2010 – Klara Bolander Laksov, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Scholarship of Teaching and Learning

2009 – Torgny Roxå, pedagogisk konsult, Lunds tekniska högskola, Vad är lärarlärdom?