Digitaliseringspotential av programmeringskurser i högre utbildning

  • Presentatör: Fabian Lorig
  • Språk: Svenska
  • Rumsvärd: Anne-Charlotte Ek
  • Typ av session: 600 sekunder
  • Lärosäte: Malmö universitet

Abstract

För studenter inom datavetenskap och ingenjörsutbildningen är programmering en grundläggande kunskap som ska utvecklas tidigt i deras utbildning. Det innebär inte bara lärandet av syntax och semantik av ett visst programmeringsspråk, men också att utveckla förmågan att kunna kombinera olika enskilda instruktioner till en algoritm eller ett dataprogram. I dagsläget genomförs många programmeringskurser fortfarande som campuskurser eftersom den personliga handledningen under praktiska övningar (laborationer och grupprojekt) är ett viktigt moment i kursen. Det är här studenterna arbetar med olika uppgifter för att skapa och stärka rutiner, självständighet, och samarbetsförmåga genom att använda olika tekniska koncept och teorier från föreläsningarna.

Med hänsyn till behovet av distansundervisning (t.ex. på grund av den pågående coronapandemin), men också för att främja lärandet, kan en digitaliseringspotential identifieras för programmeringskurser i den högre utbildningen. Vissa nuvarande undervisningsformer är dock inte lämpliga för distansundervisning eftersom de beror på studenternas närvaro. Dessa kan eller ska inte bara direkt överföras till digitala moment med tanke på ett effektivt och framgångsrikt lärande. Emellertid finns det ett stort urval av populära onlinekurser för hobbyutvecklare men också för den privata yrkesmässiga vidareutbildningen. Tjänsterna satsar oftast på en kombination av korta instruktions-videos i kombination med en interaktiv lärandemiljö. Här kan kunskapen utökas genom olika praktiska programmeringsprojekt där användarna får automatiserat återkoppling och konstruktiva förbättringsförslag.

Syftet med det här arbetet är att analysera befintliga online-lärandemiljöer för att identifiera innovativa verktyg samt didaktiska angreppssätt som kan användas i distans-undervisning av programmering inom högre utbildning. I arbetet presenteras det en diskussion av deras lämplighet för digitalisering av olika moment i programmeringskurser, ur både studentens och lärarens perspektiv, men också hur den konstruktiva länkningen med aktuella kursmål kan uppnås eller styrkas.