En studie om blended learning

  • Presentatörer: Emil Alégroth, Anna Eriksson, Åse Nygren
  • Språk: Svenska
  • Rumsvärd: Maria Melén
  • Typ av session: Presentation, 30 min
  • Lärosäte: Blekinge Tekniska Högskola
  • Länkar till presentationen:

    pdf-ikon som länkar till presentationen Pdf | Zoominspelning

Abstract

Blended learning, definierat som kombinationen av multipla lärometoder, har kallats ”den nya normen” i högskolepedagogiska sammanhang. I modern blended learning innebär denna ”blandning” oftast en kombination av traditionell undervisning i klassrummet och online-undervisning för att stödja fjärrundervisning.  Parallellt med trenden inom högskolepedagogiken att använda blended learning så har samhällets normer kring hur vi tar till oss information för självständigt lärande och underhållning förändrats. Användning av internet-baserade plattformar, t.ex. YouTube, blir allt vanligare, liksom streamad underhållning i form av musik, spel, naturprogram, med mera.  I detta talk, kommer vi presentera resultaten från en studie där vi undersökt hur det sociala skiftet mot mer internet-baserad underhållning har påverkat studenters syn på blended learning. Undersökningen sker specifikt inom sub-området till Software Engineering, mjukvarutestning. Förutom denna påverkan, undersöker studien också hur roligt, hjälpsamt och värdefullt studenter finner blended learning, samt vilka utmaningar de stött på som individer eller med tekniken som använts.  Studien är baserad på en blandning av longitudinella data från 2018-2019 år i kursen ”Software testing (PA2552)”, genomförd på Blekinge Tekniska Högskola, som kombineras med resultat från en enkät med 78 frågor, besvarat av 19 studenter från kursen 2020.  Resultat från studien visar att studenterna uppfattar blended learning, med online-föreläsningar, som roliga, hjälpsamma och värdefulla för deras utbildning, oavsett deras bakgrund, tidigare erfarenheter med approachen eller upplevda utmaningar under kursen. Ytterligare så visar studien att studenters tidigare erfarenheter, motiv för lärande och användning av online plattformar för självlärande och underhållning alla har en påverkan på studenters upplevelse och hur hjälpsamt de finner blended learning. Detta resultat är värdefullt för beslutsfattande om blended learning, speciellt för studentgrupper med mer konservativ bakgrund där det finns barriärer mot användandet av internet-baserad teknologi pga. av kulturella skäl.