Inbjudan

Temat på årets konferens är

Breddat deltagande och utmaningsbaserat lärande

Läs mer om inledningstalet här

Bidrag till konferensen behöver inte nödvändigtvis vara kopplade till konferensens tema, men prioriteras om urval måste göras.

Vem får lämna in bidrag?

Om du är undervisande lärare, pedagogisk utvecklare, bibliotekarier eller på annat sätt är intresserad av att utveckla din kunskap om utbildningskvalitet och lärande i högre utbildning är du välkommen att lämna in ditt bidrag. Du måste dessutom ha din anställning på, eller samarbeta med, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad eller Malmö Universitet.

Antagningskriterier

För alla presentationsformer ska ett abstract på max 300 ord skickas in. Det antagna abstractet görs tillgängligt för konferensdeltagarna innan konferensen på konferensens webbsida.

Bedömarna kommer att beakta:

  • Relevans för konferensen.
  • Potential att stödja utvecklingen i högre utbildning.
  • Klart uttryckt högskolepedagogisk fråga/problemställning och genomförande.
  • Slutsatser eller reflekterande resonemang.
  • Abstract som anknyter till konferensens tema prioriteras då urval måste göras.

Bedömningen görs utifrån den sessionstyp som önskats. Arrangörerna kan, om det så bedöms, ändra presentationsform för bidraget.

Bidragen genomgår en peer-review.

Skicka in abstract

Sista datum för att skicka ett abstract till konferensen är fredag 15 maj 2020

Lämna in ditt abstract via länken.