Man fyller det med information helt enkelt – En fenomenografisk studie av studenters upplevelse av geologisk tid

  • Presentatörer: Karl Ljung, Jennie Lundqvist, Urban Eriksson
  • Språk: Svenska
  • Rumsvärd: Patricia Staaf
  • Typ av session: 600 sekunder
  • Lärosäte: Lunds universitet
  • Länkar till presentationen:

    pdf-ikon som länkar till presentationen Pdf |Zoominspelning

Abstract

Geologisk tid är inte bara ett tröskelbegrepp inom geologi, det är också en central del i hur vi erfar geovetenskapliga fenomen som utspelar sig på en rumtids-skala som sträcker sig från mikro (exempelvis molnbildning) till makro (exempelvis plattektonik). För att förstå geovetenskapliga fenomen måste vi röra oss från det konkreta till det abstrakta: vi måste gå från att kunna se och ta på fenomen till att enbart föreställa oss fenomen inne i våra huvuden. Här presenterar vi resultat från en studie av hur förstaårsstudenter på ett geologiprogram erfar och gestaltar fenomenet geologisk tid (Lundqvist, 2020). Studien är baserad på data från tre semistrukturerade gruppintervjuer som är analyserade genom ett fenomenografiskt arbetssätt. Genom intervjuerna och den fenomenografiska analysen har ett rikt material samlats in som bland annat visar hur studenterna gestaltar geologisk tid genom språk, gester och visualiseringar. Resultaten visar att studenternas upplevelse av geologisk tid är komplex och skiftande, och mycket mer än ett rakt streck. En tydlig aspekt i studenternas representationer och diskussioner av tid är att den breder ut sig i två riktningar, och att storlek och form innefattar både tid och händelser. Man kan säga att studenternas erfar geologisk tid tvådimensionellt. Detta är en viktig observation med direkt betydelse för hur man arbetar med geologisk tid i utbildningen. En av våra slutsatser är att man bör ge studenter utrymme att utforska olika typer av visualiseringar och representationer av geologisk tid för att utveckla sin förståelse för geologisk tid.

Lundqvist, J. 2020: Man fyller det med information helt enkelt – En fenomenografisk studie av studenters upplevelse av geologisk tid. Examensarbete i geologi, Lunds universitet.