Ta inte de grundläggande begreppen inom naturvetenskapen för givna.

Träna begreppet massans bevarande och hur man skiljer ett rent ämne från en blandning

  • Presentatör: Gunilla Åkesson Nilsson
  • Språk: Svenska
  • Rumsvärd: Maria Melén
  • Typ av session: Presentation, 30 min 
  • Lärosäte: Blekinge Tekniska Högskola
  • Länkar till presentationen:

    pdf-ikon som länkar till presentationen Pdf |   Zoominspelning                   

Abstract

Förståelsen för att materia och organismer består av mindre partiklar samt massans bevarande är grunden för att lära sig naturvetenskap. Vidare är det inom naturvetenskapen betydelsefullt att förstå hur de olika fysikaliska egenskaperna kan uppkomma och förändras i en produkt. Det är därför viktigt att känna till skillnaden mellan begreppen rena ämne och blandningar, eftersom rena substanser har ofta precisa och beständiga fysikaliska egenskaper, vilket en blandning inte har. Men att lära sig dessa begrepp har visat sig vara besvärligt.

Syftet med denna studie var att låta studenter som läser kemi 1 på tekniskt basår genomföra olika praktiska övningar om materiens partikelnatur för att se om denna undervisningsform skulle kunna öka deras förståelse för massans bevarande. Vidare utvecklades en övning ”Produktens rotsystem av ämnen” för att träna på att särskilja begreppen rent ämne och blandning. Övningar gjordes i början av kursen. I slutet av kursen fick de svara på fem frågor om massans bevarande med vardaglig koppling.  Det var ca 50 % som fick alla rätt på frågorna, vilket är något bättre än 34 % hos gruppen som inte fick någon särskild undervisning om materiens partikelnatur och massans bevarande. En viss ökning i förståelse för skillnaden mellan begreppen rent ämne och blandning kunde urskiljas i deras tentamenssvar, men detta behöver undersökas i större omfattning för att kunna bekräftas.

Det är viktigt att undervisa studenter inom natur- och ingenjörsvetenskapliga utbildningar om begreppen materiens partikelnatur, massans bevarande, rent ämne och blandning. Annars kan dessa kunskapsbrister begränsa deras möjligheter att kunna lära sig mer avancerade koncept inom naturvetenskapen. Detta är särskilt viktigt för lärosäten som satsar på breddad rekrytering eftersom undervisningen inom naturvetenskap kan begränsas eller prioriteras bort för elever som följer en anpassad timplan till förmån för ämnen som krävs för gymnasiebehörighet.