Utbildningens paketering är en möjlighet för att nå breddad rekrytering och jämnare könsfördelning i tekniska utbildningar

  • Presentatör: Mikael Roos
  • Språk: Svenska
  • Rumsvärd: Christina Vesterlund Hansson
  • Typ av session: 600 sek
  • Lärosäte: Blekinge Tekniska Högskola
  • Länkar till presentationen:

    pdf-ikon som länkar till presentationen Pdf |Zoominspelning

Abstract

Under de senaste 12 åren har Blekinge Tekniska Högskola (BTH) utvecklat ett utbildningspaket inom Webbprogrammering som består av utbildningsprogram för kandidatexamen, högskoleexamen, kortare kurspaket samt ett antal fristående kurser. Kandidatutbildningen är på campus och resterande utbildningar på distans. En tydlig konsekvens av utbildningspaketet har varit en på distans. En tydlig konsekvens av utbildningspaketet har varit en breddad rekrytering och en jämnare könsfördelning till en teknisk och programmeringsinriktad utbildning.

Vår tidigare erfarenhet av programmeringsinriktade campus-utbildningar inom datavetenskap och programvaruteknik, som leder till en kandidatexamen, är att den absoluta majoriteten av sökanden är män i ålderspannet 20-25 år. Trots olika insatser att försöka jämna ut könsfördelningen så har det faktumet inte förändrats i stort. Det vi har gjort i vårt utbildningspaket inom Webbprogrammering är att utgå från kandidatutbildningen och erbjuda samma kurser paketerade i andra utbildningsformat och på det viset har vi till stor del förändrat demografin på den gruppen som söker utbildningarna och sedermera genomgår våra kurser.

Den erfarenhet vi gör är att distansformatet och kortare utbildningar gör att en större andel kvinnliga sökanden attraheras av vår tekniska utbildning. Vi ser även att ålderspannet förändras till äldre sökanden ju kortare utbildningen är. I vår studie utgår vi från en analys på söktryck på våra utbildningar och identifierar skillnader i ålder och kön. Vi korrelerar detta med data från studenternas genomströmning och prestation för att se hur skillnaderna i kön och ålder står sig genom hela utbildningen.

Vår studie påvisar att det inte enbart är utbildningens innehåll som attraherar studentgrupper, det handlar även om dess paketering. Genom att paketera samma kurser på olika sätt, kan man uppnå en breddad rekrytering och en jämnare könsfördelning, även inom tekniska programmeringsinriktade utbildningar.