För vem, av vem och varför? – utveckling av en balanserad kursplan för hotell- och restaurangbranschen

  • Presentatörer: Mats Carlbäck, Åse Nygren
  • Språk: Svenska
  • Rumsvärd: Maria Melén
  • Typ av session: Presentation, 30 min
  • Lärosäte: Örebro universitet, Blekinge Tekniska Högskola
  • Länkar till presentationen:

    pdf-ikon som länkar till presentationen Pdf |Zoominspelning

Abstract

Utbildningarna inom hospitality management har en stor inverkan på kompetensförsörjningen inom hospitality-sektorn, dvs. hotell- och restaurangnäringen. Externa parter har därför under lång tid höjt röster avseende utformningen av de utbildningar som erbjuds idag. Dessa externa parter sätter i stor utsträckning ramarna för utbildningarna, vilket innebär att de till stor del utformas efter kortsiktiga branschbehov snarare än mer långsiktiga utbildningsbehov. Här dominerar läran om drift snarare än gästernas upplevda värde och företagets lönsamhet och anpassningsbarhet. Vi menar att om branschen ska kunna utvecklas måste studenterna erbjudas en utbildning som inte snävt baseras på drift utan som skapar reflekterande praktiker. Med ett större spann av tankeverktyg blir individerna bättre förberedda för en snabbt växlande och utvecklande näring. Därmed skapas ett rikare humankapital.

Denna studie har sökt identifiera faktorer som bör ingå i en balanserad kursplan för framtida utbildningar inom området. Resultaten visar på vikten av att få ihop de praktiska behoven med ett bildningsbehov. Studien genomfördes med hjälp av branschledande praktiker som deltog i seminarier (fokusgrupper) för att på så vis kunna identifiera de viktigaste hörnstenarna i en ny kursplan. Resultaten från studien kan med fördel användas som en mall för utvecklingen av en ny och framtidsanpassad kursplan för högre utbildning inom hospitality management.